Advanced Materials Technology

AMT çalışmalarını ve dizaynlarını, tüm dünyada ayırım kimyası için çalışanlara yönelik yüksek kalitede ve kullanışlı materyal geliştirme üstüne düzenlemiştir. Hızlı ve verimli analiz tasarımlarına odaklanan ekipleri, dolgu malzemesi isminin HALO olduğu Fused Core teknolojisi kullanarak ilk küçük partikül Core-Shell dolgu maddesini geliştirmişlerdir. AMT daha sonra  zor uygulamalara yenilikçi çözümler sunmaya devam etmek için portföyüne birden fazla ürün serisi eklemiştir.

  • HALO 2um          ; C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil
  • HALO 2.7um      ; C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil,  C4, C30, Glikan
  • HALO 3.4um      ; ES-C18, C4, Difenil,
  • HALO 5um          ; C18, C8, ES-C18, AQ C18, Hilic, Penta-Hilic, Fenil-Hekzil, RP-Amide, PFP, Difenil
  • HALO Protein    ; ES-C18, C4, Difenil
  • HALO Peptit       ; ES-C18, C4, Difenil
  • HALO Glikan