Nacalai Tesque

Nacalai, Cosmosil adı altında birleştiği silika ve polimer dolgu maddeli kolonları kromatografi kullanıcılarına sunmaktadır. Çeşitli fonksiyonel gruplar (C18, C8, NH2, vb) ve analize spesifik dolgu maddelerinin bulunduğu geniş bir HPLC kolon portföyü bulunmaktadır. Son teknoloji Core-Shell (SPP) ve SFC (Süperkritik Akışkan Kromatografisi) kolonlarıyla birlikte sektördeki gelişimleri yakından takip edip, yenilikçi çözüm önerileri geliştirmektedir.

  • C18-MS-II, C18-AR-II, C18-PAQ, C18-EB, Cosmocore C18
  • Cosmosil SL-II, CN-MS, NH2-MS, Sugar-D
  • C22-AR-II, C8-MS, C4-MS, PE-MS, TMS-MS
  • Cosmosil HILIC
  • Cosmosil Protein R, Cosmosil Diol, Cosmogel IEX, Cosmosil HIC
  • Cosmosil CHIRAL 3A-5A, Cosmosil CHIRAL 3B-5B, Cosmosil CHIRAL 3C-5C
  • Cosmosil CNT-300, CNT-1000, CNT-2000
  • Cosmosil SFC Kolonları,
  • Cosmosil Özel Fonksiyonel Gruplu Kolonlar: Kolesteril, PBr, PFP, NAP(Naftiletil), PYE(Pirenetil), NPE(Nitrofeniletil)